LIN opleidingen

Het LIN opleidingsprogramma is afgeleid van de LIN interventieprogramma’s en heeft als doel professionals te trainen en op te leiden om organisaties te begeleiden bij het uitvoeren van LIN interventies.

De kwaliteit van onze dienstverlening is ons allerhoogste goed.  Dit geldt voor onze aanpak, methodieken en hulpmiddelen en onze begeleiders in het bijzonder. Het opleidingsprogramma is dan ook ingericht vanuit de nieuwste inzichten en ervaringen op het gebied van leiderschapsontwikkeling in relatie tot persoonlijke- team- en organisatie groei.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende onderdelen van het LIN opleidingsprogramma.

Opleiding en training

Hiervoor zijn een tweetal opleidingen op onze locatie de Linnenweverij ingericht:

In meer generieke zin en ter ondersteuning van de bovenstaande opleidingen zijn twee online vaardigheidstrainingen beschikbaar die bijdragen aan het versterken van gesprekstechnieken en het verkrijgen van meer inzicht in jezelf.

Masterclasses

De interventie- en opleidingsprogramma’s zijn gebaseerd op de door ons ontworpen aanspreek- en leiderschap cirkel. In online masterclasses worden de cirkels geïntroduceerd en komt de werking en de betekenis van beide cirkels in de praktijk aan de orde.

Intervisie en events

Vanuit onze aanpak voordoen, meedoen, zelf doen richten voor deelnemers aan onze trainingen en opleidingen intervisie bijeenkomsten in en organiseren we (twee) jaarlijkse events. Enerzijds voor de onderlinge verbinding en anderzijds om als instituut voorop te blijven lopen op het gebied van leiderschap ontwikkeling.

  • Drie maandelijkse intervisie bijeenkomsten (beschikbaar 4e kwartaal 2024)
  • Twee jaarlijkse leiderschap events (eerste event voorjaar 2025)