Leiderschap Instituut Nederland

Leiderschap als fundament voor individuele-, team- en organisatieontwikkeling.

Leiderschap

Welkom bij Het Leiderschap Instituut Nederland (LIN), uw interventiepartner voor krachtig leiderschap op alle niveaus van uw organisatie. We zijn gepassioneerd om leiderschap te stimuleren en te vormen vanuit een persoonlijke benadering, waarbij praktisch handelen en het realiseren van duurzame impact centraal staan.

Ontwikkelvermogen

Wij geloven dat iedereen beschikt over meer dan voldoende ontwikkelvermogen. De kunst is om er ook in voldoende mate gebruik van te maken. Onze begeleiding en instrumenten zijn erop gericht op het aanwezige ontwikkelvermogen te koesteren en belemmeringen onder ogen te zien. Dit als basis om meer gebruik te maken van ieders ontwikkelvermogen.

LeercultuurHet werken aan het ontwikkelvermogen vraagt om een beweging naar een (nog) meer constructieve leercultuur. Een essentieel fundament om het individuele- team- en organisatiepotentieel te benutten en te borgen. Het eerste vereiste hiervoor is het voorbeeldgedrag binnen alle lagen van organisaties. Tegelijkertijd vraagt dit om te investeren in het menselijk kapitaal van de organisaties: de mensen die er werken

Wij geloven dat de waardevolle fundamenten uit de bestaande team- en organisatiecultuur behouden mogen blijven zodat deze kunnen worden ingezet om de beweging naar de constructieve leercultuur te maken. Door juist deze fundamenten te koesteren krijgt de leercultuur een passende inbedding.   

Nieuwsgierigheid

Onze interventies en begeleidingen zijn gericht om te vertragen waar nodig en te versnellen waar mogelijk. Wij geloven in het echt benoemen, aangaan en koppelen van uitdagingen aan ontwikkelen. Wij zijn er met ons hart bij vanuit een diepe betrokkenheid en een oprechte nieuwsgierigheid. We nemen daarbij onze eigenheid en professionaliteit als belangrijkste instrumenten mee.

Klantbelofte

  We zijn geen voorbijgaande trend; als uw interventiepartner zijn we toegewijd aan langdurige samenwerkingen. Onze missie is helder: mensen, teams en organisaties op duurzame wijze samen ondersteunen naar zelf ontwikkeling. Dit met bewezen methoden, recepten en hulpmiddelen die door de jaren heen hun effect hebben bewezen. 


  Onze betrokkenheid is een integraal onderdeel van wie we zijn - we kunnen simpelweg niet anders! We werken vanuit onze eigenheid, professionaliteit en nieuwsgierigheid om daarmee onze beloften waar te maken. Dit komt tot uiting in ons gedrag, wat gebaseerd is op onze 5 A's:

  - Aandacht voor wat er speelt
  - Alert op wat er gebeurt
  - Attent op wat er nodig is
  - Accuraat in de details
  - Actief door initiatief te nemen

  Met deze kernwaarden en gedragingen tonen we ons leiderschap en ons vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties, terwijl we tegelijkertijd aandacht hebben voor anderen en onze omgeving.

Kennismaken

Wij streven altijd naar maatwerk gebaseerd op behoeften, uitdagingen en bewegingen die spelen. Hierbij zetten we onze expertise als vooraanstaand leiderschap instituut met veel genoegen in, Wij komen graag in contact om kennis te maken. Stuur een e-mail of bel ons op 085-0602015 en vraag naar Jessie Bekkers  of Hans Heijnen