Stimuleren en borgen leercultuur

ontwikkelen is borgen en borgen is ontwikkelen

Duurzaam inzetbaar zijn heeft het meeste effect in een (team)omgeving waarbij sprake is van een constructieve leercultuur. Een leercultuur die bestaat uit kennis delen, leren van fouten, geven van feedback, reflecteren door te spiegelen. Een cultuur die ruimte toestaat om plezier te maken en elkaar door dik en dun te steunen.

Individueel leiderschap   Leiderschap teams: coordinatoren, medewerkers, teamleiders, managers

Cultuur is een vergaarbak van individuele gedragingen, waarden, normen, patronen, karresporen en overtuigingen die zich in de loop van de tijd gevormd heeft als een soort van onderstroom in de organisatie. Het zijn de beelden en gevoelens die deze onderstroom voeden niet in de laatste plaats door de cultuurdragers: coördinatoren, teamleiders, managers, bestuurders en de informele leiders binnen een team.

Doel & resultaat

Doel en resultaat van de werksessies is dat de deelnemers inzicht krijgen in het belang van een constructieve leercultuur in relatie tot duurzaam inzetbaarheid en de situatie binnen hun eigen team. Deelnemers leren valkuilen en dilemma’s te zien en hiermee om te gaan. Dit vanuit hun eigen rol en positie. Het eindresultaat is een ontwikkelroute die staat voor het verder werken aan en het verduurzamen van de leercultuur en daarmee impliciet de duurzame inzetbaarheid.  De werksessies ‘stimuleren en borgen van de leercultuur’ geeft veel ruimte voor eigen inbreng, een lach en een traan en de uitdaging die het op andere wijze met elkaar praten en luisteren met zich meebrengt.

Herkenbaar? Dan past deze reeks werksessies bij jullie!

Om de echte interactie en het persoonlijke karakter te waarborgen worden deze sessies door twee Lin ontwikkelbegeleiders uitgevoerd. Hierbij past een groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers. De specifieke invulling is altijd maatwerk, passend en afgestemd op de situatie binnen jullie team en of organisatie.

 

Werksessies

Deze werksessie gaat in op de rol van de teamleider/manager/coördinator bij het stimuleren en borgen van een constructieve leercultuur. Een leercultuur die gestoeld is op een visie op leren en ontwikkelen in relatie tot duurzame inzetbaarheid en deze inzetbaarheid stimuleren door het meer gebruik maken van het ontwikkelvermogen van de zorgprofessionals en medewerkers en het voorbeeldgedrag van teamleiders en managers.

De werksessies ‘stimuleren en borgen leercultuur’ zijn onderverdeeld in drie sessies van ieder twee dagdelen in een frequentie van afzonderlijke dagen waarvan twee dagen in een periode van één maand en de derde sessie na een periode van zes maanden, plaatsvinden.  In de eerste sessie worden in de ochtend de begrippen leercultuur, ontwikkelen, leren in relatie tot duurzame inzetbaarheid verkend. Aan de hand van interactie in kleine subgroepen, mogelijk aangevuld met passende inzichten wordt inzicht gekregen in de mate waarin de huidige leercultuur binnen teams en of de organisatie destructief dan wel constructief is. De eerste sessie rond af met handvatten en tips om een eerste beweging op gang te brengen aan de hand van het persoonlijke voorbeeldgedrag.

De ochtend van de tweede sessie staat in het teken van de rol van jou als vaandeldrager, mede-eigenaar van de beweging naar een constructieve leercultuur. Met welke dilemma’s krijgt te maken, welke valkuilen zie je en zie je niet en hoe zit het met de onderstroom in teams en of de organisatie? Hoe om te gaan met zorgprofessionals/medewerkers die de beweging belemmeren of blokkeren? In de middagsessie wordt in kleine groepjes gekeken naar ieders individuele ontwikkelvermogen in relatie tot persoonlijk leiderschap en wordt met specifieke hulpmiddelen gewerkt.   

De derde sessie is een borging- en overdracht sessie waarbij teruggekeken wordt op de eerste sessies en de vorderingen die gemaakt zijn. Verder staat deze sessie in het teken van het verder werken aan en het verduurzamen van een constructieve leercultuur en maken hiervoor een concrete ontwikkelroute.

Meer informatie en/of gesprek

of vul hieronder het formulier in en wij nemen contact met jou/jullie op.

Persoonlijke gegevens

Uw voornaam is verplicht. Deze hebben wij nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.
Uw achternaam is verplicht. Deze hebben wij nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.
Het emailadres is verplicht. Wij hebben deze nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.
Het telefoonnummer is verplicht. Wij hebben deze nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.

Zakelijke gegevens

Wij hebben de naam van uw werkgever nodig voor een correcte aanmelding.
Wij hebben uw functie nodig voor een correcte aanmelding.

Interventie MDIEU

Geef aub aan voor welke datum u inschrijft.
Ongeldige invoer
U dient akkoord te gaan met onze voorwaarden om te kunnen inschrijven voor een Slow opleiding/training.
U dient akkoord te gaan met de privacyverklaring om te kunnen inschrijven voor een Slow opleiding/training