De slakkendans van Slow

Zodra je Engeland binnenrijdt zie je op nagenoeg elke kruising met grote letters het woord SLOW op de weg gekalkt. In Nederland zie je bij woonerven en oversteekplaatsen de groene plastic mannetjes met een rode pet op en in grote letters SLOW. Het kenmerkende van het gebruik van Slow is de waarschuwing die hiervan uitgaat. Vertraag omdat je mogelijk te snel in een onoverzichtelijke situatie terecht komt. Je gaat te snel waardoor je mogelijk iemand over het hoofd ziet of waardoor je zelf in een gevaarlijke situatie terecht komt. De metaforische verkeersheuvels staan voor de door organisatie zelf ingestelde momenten om te vertragen zoals in de weg verkeersheuvels worden opgeworpen om even langzamer te gaan! Door te vertragen krijg je meer overzicht, zie je gevaren eerder op je af komen en signaleer je eerder en beter waardoor je een situatie beter kunt inschatten en niemand over het hoofd ziet. Het draagt bij om veiliger in het verkeer te zijn.

TIjd om te vertragen

Slow reflector | netwerk | opleidingen staat voor het ondersteunen bij gedragsontwikkeling van binnenuit. Vanuit wat je denkt, voelt en (zintuigelijk) waarneemt. Onze waarnemingen, ons denken en ons voelen is gekleurd en vertroebeld door patronen, overtuigingen, maskers oordelen die ooit nodig zijn geweest en bijgedragen hebben om in het leven te staan of om te overleven. Het is al snel een onoverzichtelijke brei waarbij je mogelijk jezelf en of anderen over het hoofd ziet en het gevaar bestaat dat je jezelf te kort gaat doen. Ook hier geldt dat door te vertragen je beter in staat bent te voelen, te denken en te waarnemen. Het draagt bij om bewuster met je eigen ontwikkeling bezig te zijn.

"We trachten op allerlei manieren de speedboot bij te houden...''.

De speedboot metafoor van de Belgische psychiater Dirk de Wachter is exemplarisch voor de enorme snelheid waarin onze tijdgeest doordendert. Dit geldt maatschappelijk en in organisaties. We trachten op allerlei manieren de speedboot bij te houden met regels, normen, prestaties (kpi's), opleiden, visie, ambitie, beloning en ga zo maar door. Het resultaat is echter dat steeds meer medewerkers van de speedboot vallen en met of zonder hulp van psychologen, artsen, psychiaters, therapeuten en andere hulpverleners niet meer aan kunnen haken. De enige heilzame weg volgens de Wachter (en dat signaal gaf hij al jaren terug af) is vertragen, de speedboot vertragen; SLOW down.

"Wij staan voor het ondersteunen van organisaties bij het voeren van andere gesprekken".

Het gaat hier over de functionerings-, ontwikkel-, voortgang- en of jaargesprekken die medewerkers met elkaar of met hun leidinggevenden voeren. 'Anders' wil zeggen dat de organisatiespeedboot echt moet vertragen om deze gesprekken te voeren. Gesprekken in deze speedboot worden ervaren als ballast en verspilling van kostbare tijd. De speedboot wordt bestuurd door managers, bestuurders, eigenaren, leidinggevenden die allen ook weer in een speedboot zitten. Het is dan ook geen makkelijke opgave om te vertragen en toch is dit de enige heilzame weg!

Begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft de Italiaanse gastronoom Carlo Petrini de slow food beweging opgezet als verzet tegen de eerste McDonald's in Rome. Inmiddels is Slow food een beweging die in de 21e eeuw transformeert naar Slow living en raakt daarmee alle facetten van het leven. Uitgangspunt is dat echt aandacht geven aan, echt verbinding maken met, echt betekenisvol bezig zijn en met plezier door het leven gaan, vraagt om te vertragen. De slow beweging breidt zich snel uit door de noodzaak tot duurzaamheid, (bio)diversiteit, circulariteit, klimaatverandering, gezondheid en persoonlijke groei. Hoewel er ook over Slow work (met aandacht met je werk bezig zijn) wordt gesproken blijft dit nog heel beperkt. De speedboot blijkt niet zo makkelijk te stoppen.

"De slak neemt rust en tijd om goed waar te nemen".

Wij hebben de slak gekozen als inspiratie voor ons logo. Hierbij is de eerste associatie met de slak, een heel langzaam weekdiertje dat vanuit zichzelf vertraagt. Vanuit de dierensymboliek staat de slak voor niet zo makkelijk te stoppen. De slak is een volhouder, een opruimer, past zich aan en maakt ongezien meters. De slak neemt rust en tijd om goed waar te nemen en heeft het slakkenhuis als veilige ruimte. Deze symboliek kenmerkt ook onze aanpak in onze ondersteuning naar organisaties: de slakkengang van Slow.

Natuurlijk rollen
Wie schuilt er achter de succesvolle ondernemer