In beweging naar zelforganisatie.

De Lange Wei en interventiepartner SLOW

De Lange Wei is een zorgorganisatie in beweging. In 2016 is gestart met zelforganiserende teams, in 2023 is dit beleid geëvalueerd en is waardengedreven eigenaarschap geïntroduceerd. Om dit proces in goede banen te leiden, is de hulp ingeroepen van interventiepartner Slow. In sessies krijgen de teamleden ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren en zich daardoor gehoord te voelen. Dit als fundament om aan de slag te gaan met persoonlijk leiderschap als belangrijkste bouwsteen voor zelforganisatie met als belangrijke pijlers eigenaarschap en waardengedrevenheid.

Lees hier het hele artikel

De gesprekscyclus en leiderschap voor NPO!
Natuurlijk rollen