Van uitspreken naar aanspreken

Hoe krijg je elkaar aan de praat?

Zelfmanagement is één van de pijlers om te komen tot meer duurzame inzetbaarheid. Een van de elementen van zelfmanagement is het zijn van je eigen regisseur over werk en leven. Een belangrijk aspect hierbij is je je uitspreekt over wat er bij jou speelt zodat je anderen je beter of anders leren kennen en meer begrip krijgen. Hiermee leg je een fundament om elkaar op een waarderende manier aan te spreken, om te reflecteren en feedback te geven.

Zelfmanagement   Teams: zorgprofessionals, medewerkers, teamleiders, managers

'Krijg elkaar aan de praat'

‘Krijg elkaar aan de praat’ gaat over de moed hebben je uit te spreken en de angst te overwinnen, de overtuigingen aan de kant zetten dat je niets te zeggen hebt, of nooit gevraagd bent om iets te zeggen, kortom: wie ben ik om me uit te spreken. Voor aanspreken geldt hetzelfde en nog meer. Het vraagt naast moed ook begrip en eerlijkheid naar jezelf en anderen. Ook hier speelt angst een rol, de angst om iemand te kwetsen, de angst om er niet meer bij te horen, de angst om niet meer aardig gevonden te worden, kortom: wie ben ik om de ander aan te spreken.

Doel & resultaat

Doel en resultaat van de werksessies is dat de teams aan de hand van de methodiek van de aanspreekcirkel zich gaan uitspreken en via de weg van bespreken en afspreken elkaar gaan aanspreken. Deelnemers gaan het belang van naar elkaar luisteren beseffen zonder vooroordeel en aannames en begrijpen dat hun eigen overtuigingen en patronen mogelijk in de weg staan om dit te gaan doen. De werksessies ‘van uitspreken naar aanspreken’ geeft veel ruimte voor eigen inbreng, een lach en een traan en de uitdaging die het op andere wijze met elkaar praten en luisteren met zich meebrengt. 

Herkenbaar? Dan past dit programma bij jullie!

Er zijn aanvullende activiteiten die we graag in een gesprek toelichten. Zie bijvoorbeeld bijgevoegde video van een van de deelnemende organisaties van een eerder Mdieu programma.

Om de echte interactie en het persoonlijke karakter te waarborgen worden deze werksessies door twee Lin ontwikkelbegeleiders uitgevoerd. Dit met uitzondering van de vierde sessie die door één Lin begeleider en een interne ontwikkelbegeleider wordt uitgevoerd. Hierbij past een groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers. De specifieke invulling is altijd maatwerk, passend en afgestemd op de situatie binnen jullie team en of organisatie.

 

Werksessies

De werksessies, het programma van uitspreken naar aanspreken zijn onderverdeeld in 4 sessies van ieder 1 dagdeel, die idealiter om de 2 á 3 weken plaatsvinden met de 4e borging- en overdracht sessie na enkele maanden. 

In de eerste sessie worden de begrippen zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid verkend. De aanspreekcirkel wordt als methode, als recept, om ‘van uitspreken naar aanspreken’ te komen, geïntroduceerd te beginnen met vraag 1 uit de uitspreekfase: wat speelt er nu? Van hieruit gaan de team en of groepsleden met elkaar aan de praat: het onbesprokene wordt besproken.

In de tweede sessie wordt gewerkt met de aanspreekcirkel aan de hand van de vragen die bij elke fase horen. Hier wordt in kleine groepjes mee geoefend.  Daarnaast wordt in sessie 2 een eerste aanzet gemaakt m.b.t. de (gedrag) beweging die binnen het team nodig is om inzetbaarheid verder duurzaam te maken. Deze beweging wordt visueel gemaakt.

In de derde sessie wordt verder geoefend en specifiek verdiept op thema’ die in de eerste twee sessies naar boven zijn gekomen. De visualisatie wordt verder uitgewerkt en dient als ‘uithangbord’ om na de derde sessie verder te gaan met de beweging en het borgen van deze beweging. Een belangrijke stap hierbij is dat vanuit het LIN interne ontwikkelbegeleiders worden opgeleid die hiermee verder gaan. (Vier train de trainer sessies van uitspreken naar aanspreken).

De vierde sessie is een borging- en overdracht sessie waarbij een interne ontwikkelbegeleider van de organisatie met één van onze LIN begeleiders samen de de sessie begeleiden. Hierin staat de beweging in relatie tot het werk in de dagelijkse praktijk centraal.

Meer informatie en/of gesprek

of vul hieronder het formulier in en wij nemen contact met jou/jullie op.

Persoonlijke gegevens

Uw voornaam is verplicht. Deze hebben wij nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.
Uw achternaam is verplicht. Deze hebben wij nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.
Het emailadres is verplicht. Wij hebben deze nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.
Het telefoonnummer is verplicht. Wij hebben deze nodig voor een correcte verwerking van uw aanmelding.

Zakelijke gegevens

Wij hebben de naam van uw werkgever nodig voor een correcte aanmelding.
Wij hebben uw functie nodig voor een correcte aanmelding.

Interventie MDIEU

Geef aub aan voor welke datum u inschrijft.
Ongeldige invoer
U dient akkoord te gaan met onze voorwaarden om te kunnen inschrijven voor een Slow opleiding/training.
U dient akkoord te gaan met de privacyverklaring om te kunnen inschrijven voor een Slow opleiding/training