Werken met de aanspreekcirkel

De training werken met de aanspreekcirkel is gebaseerd op de LIN interventies ‘anders kennismaken’, ‘terugkomsessie en toepassen aanspreekcirkel’. De training staat in het teken van betekenis geven, werking en het toepassen van de aanspreekcirkel. Hierbij staat de methodiek, het recept’, van de aanspreekcirkel centraal.

Data:

data volgen
1 dag   €495,- (0% BTW)   Lisa Scheeren   De Linnenweverij, Waalre

LIN aanspreek cirkelNaast het werken vanuit deze methodiek sta jij als deelnemer centraal. Jouw eigenheid, jouw professionaliteit en nieuwsgierigheid in combinatie met de methodiek is bepalend voor de effectiviteit van de interventies.

De training is opgebouwd uit 2 blokken van elk één dagdeel.

  • Blok betekenis geven en werking van de aanspreekcirkel
  • Blok toepassen aanspreekcirkel

Het resultaat van de training is dat je als deelnemers interventies gericht op aanspreekcirkel kunt begeleiden vanuit de LIN filosofie en aanpak.  

De voorwaarde voor deelname aan de opleiding is het (gaan) volgen van de masterclass sturen met of coachen met de aanspreekcirkel. Voor het onderzoeken van je eigenheid en professionaliteit adviseren we het volgen van de online trainingen ‘het echte gesprek voeren' en of ‘ontdek meer over jezelf’.  Verder is een randvoorwaarde om meteen te gaan begeleiden dat je deelnemer beschikt over ervaring in het geven van training en coaching.

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit twee blokken van één dagdeel (één dagdeel is minimaal 3 en maximaal 4 uur).

De investering bedraagt € 495,- (0% BTW) - inclusief 1 slow reflector, materiaal en lunch.  

Studiebelasting: 2 uur

Niveau cursus: MBO-niveau

Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen): minimaal mbo niveau of hoger

De begeleiders voor deze training zijn Lisa Scheeren en één van de LIN partners.

De opleiding vindt plaats op onze locatie ‘de Linnenweverij’ in Waalre.

De training start bij een minimaal 8 deelnemers en wordt 4 keer per jaar gegeven, enkele weken na één van de masterclasses. Data volgen. De eerste training start in mei 2024.

Vraag voor een uitgebreide toelichting van de training, hier onze brochure aan.