LIN Interventie Programma's

Het interventie programma is een aanpak in drie fasen (jaren) naar collectieve groei en versterking van persoonlijk, gedeeld en relatiegericht leiderschap. Samen lerend op weg in een dynamische omgeving om meer gebruik te maken van het ontwikkelvermogen en te bewegen naar een constructieve leercultuur. We bouwen aan een leercultuur van samenwerking en leren, waarbij leiderschap op alle niveaus van de organisatie wordt aangescherpt en gevoed

 

Ons doel als interventiepartner: het ondersteunen bij het stimuleren en vormgeven (verder)van (persoonlijk) leiderschap als de drijvende kracht achter veranderingen en sociale innovaties in organisaties. Dit doordat medewerkers meer gebruik gaan maken hun ontwikkelvermogen en teams samen lerend op weg gaan naar een (meer) constructieve leercultuur. Samen met het verder vormgeven van leiderschap verstrekt dit het fundament onder organisatieontwikkelingen. Zie onderstaande schematische weergave.

Door het programma te leiden via de drie fasen - voordoen, meedoen en zelf doen - bieden we een gestructureerde aanpak die deelnemers actief betrekt en daarmee bijdraagt aan het borgen van individuele- team en organisatieontwikkeling. Onderdeel van het persoonlijk leiderschap is eigenaarschap: het samen de verantwoordelijk nemen voor het borgen van ontwikkelen.

Het programma is ontworpen als een leerrijke reis, waarin samenwerking en ontwikkeling centraal staan. We willen het vermogen om te leren en te groeien binnen de organisatie versterken. Ons doel is het creƫren van een cultuur waarin constructief leren wordt gestimuleerd dan leiderschap op elk niveau wordt ontwikkeld. Centraal staat het bevorderen van persoonlijk leiderschap dat waarde toevoegt aan veranderingen binnen de organisatie. We willen teams verder ontwikkelen en individuen ondersteunen bij een persoonlijke groei. De focus ligt op het versterken van de fundamenten van individuele, team en organisatieontwikkeling.

Wij geloven dat het (verder) vormgeven van leiderschap binnen alle lagen van organisaties het fundament vormt om tot individuele-, team- en organisatieontwikkeling te komen ofwel van top tot werkvloer en terug. Hierbij is onze begeleiding gericht op de drie fasen aanpak van voordoen, meedoen en zelf doen. In vooraf afgesproken tijdsbestek wordt de gefaseerde aanpak uitgerold met als afsluiting de overdracht en borging binnen de mensen en teams van de organisatie.

Met de LIN interventie hulpmiddelen ga je samen blijvend lerend op weg. In de animatie worden het Slow Talk kaartspel en de Slow Time groepsapp uitgelegd.