Hoe radar leidinggevenden in hun kracht zet

RADAR, een zorgorganisatie in Maastricht, heeft geïnvesteerd in teamvorming van de afdelingshoofden na de clustervorming. Het bleek dat de leidinggevenden zich eenzaam voelden en vooral individueel werkten. Om dit te veranderen, is een achttien dagen durend opleidingstraject genaamd het SLOW-traject opgezet. Dit traject is gebaseerd op het concept van persoonlijk ondernemerschap, samenwerking en verbinding.

Het SLOW-traject bestond uit drie modules van zes dagen, waarin de leidinggevenden werkten aan hun persoonlijk leiderschap en het creëren van een groepsidentiteit. Het doel was om eenheid binnen het leidinggevende team te creëren, zodat ze zelfstandig konden handelen en hun standpunten en visies konden delen.

Tijdens het traject werd er veel geïmproviseerd en was er ruimte voor de behoeften van de groep. Er werden meetbare resultaten geëvalueerd, zoals inzicht en impact op samenwerking en onderlinge steun. Het bleek dat de leidinggevenden significant beter gingen samenwerken en een andere houding aannamen in overleg met het managementteam.

Het SLOW-traject heeft ook invloed gehad op het managementteam, dat zelf een verkorte versie van het traject heeft gevolgd. Hierdoor werden ze zich bewust van het belang van het betrekken van de leefwereld in beleidsbeslissingen.

Het vertrouwen tussen de leidinggevenden nam toe, de onzekerheid nam af en ze namen meer initiatief. Dit gaf het managementteam de ruimte om zich te concentreren op beleidszaken en meer coachend op te treden. Het SLOW-traject heeft dus geleid tot een positieve verandering in de organisatiecultuur en de samenwerking tussen leidinggevenden.

Het hele artikel lees je via onderstaande link

Zorg aan Zet :: Anders Werken Cases

Hoe RADAR leidinggevenden in hun kracht zet met de inzet van een SLOW-traject dat verbinding en samenwerking voedt.
Beïnvloeden en beïnvloed worden - Slow model
Aanspreken: je gewaardeerd voelen, eerlijk zijn