Het andere functioneringsgesprek

In het andere functioneringsgesprek staat de persoonlijke- en professionele groei centraal.

Het traditionele functioneringsgesprek

Het traditionele functioneringsgesprek is nderdeel van de HR-cyclus of Performance cyclus en wordt op een vooraf vastgesteld tijdstip gevoerd tussen leidinggevende en medewerker. 

Centraal staan de geleverde prestaties door de medewerkers ten opzichte van de verwachtingen c.q. gemaakte afspraken met de leidinggevende.

Het is een tweespraak waarin van beide kanten de prestaties en verwachtingen over en weer worden belicht. In overleg worden verbeteringen besproken en meegenomen als onderdeel van de prestatiedoelstellingen voor de komende periode. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een 360gr feedback hulpmiddel.

Het moderne functioneringsgesprek

In het moderne functioneringsgesprek wordt tussentijds geëvalueerd. De bevindingen en conclusies zijn over en weer van elkaar bekend. Hierdoor wordt er naast de prestatie ook gekeken naar zaken als werkplezier, inzetbaarheid, ontwikkeling en groeimogelijkheden.

Het initiatief ligt bij de leidinggevende en de medewerker wordt uitgedaagd om zelf met een verbeterplan te komen, veelal in combinatie met een persoonlijk opleidingsplan.

Deze beide plannen worden ingebracht in de HR-cyclus en het LMS-systeem en in het volgende gesprek worden de plannen geëvalueerd. Er wordt gebruik gemaakt van een 360gr feedback hulpmiddel en of een andere tool die ondersteunend is voor specifieke inzichten.

Het andere functioneringsgesprek

In het andere functioneringsgesprek staat de persoonlijke- en professionele groei centraal. Het functioneren van de medewerker is via feedback, tussentijdse afstemming en gerichte werkafspraken aan de orde gekomen.

In het andere gesprek staat het ontwikkelvermogen centraal.

Dit staat voor het vermogen van de medewerker om zich te ontwikkelen. Dit vermogen bestaat uit drie gedragscomponenten: 

• Het handelingsperspectief, meer keuzes, meer initiatieven
• De draagkracht, meer veerkracht, meer weerbaar
• De eigen regie, meer invloed, meer betekenis

Het vergroten en versterken van deze gedragscomponenten draagt direct bij aan het benutten van capaciteiten en talenten, het duurzame  inzetbaar zijn, het hebben van een toekomstperspectief en het zelf werken aan persoonlijke- en professionele groei: het aan algeheel functioneren en welzijn. Daar past bij dat het initiatief voor het andere gesprek meer bij de medewerker ligt. 

De Slow reflector is een hulpmiddel gericht om via koester-ontwikkel- gesprekspunten en microlearning meer gebruik te maken van het ontwikkelvermogen.

We hadden beter moeten luisteren
Beïnvloeden en beïnvloed worden - Slow model