De gesprekscyclus en leiderschap voor NPO!

Wat hebben we vanuit Leiderschap Instituut Nederland geadviseerd?

Lees Meer
  128 Hits

In beweging naar zelforganisatie.

De Lange Wei en interventiepartner SLOW De Lange Wei is een zorgorganisatie in beweging. In 2016 is gestart met zelforganiserende teams, in 2023 is di...

Lees Meer
  154 Hits

Introductie aanspreekcirkel

De aanspreekcirkel wordt als methode gebruikt bij het voeren van verschillende gesprekken, tussen twee personen of in groepen, en heeft als doel om va...

Lees Meer
  1596 Hits

Uitspreken: je gehoord en gezien voelen, moedig zijn

Het vraagt moed om je (als eerste) uit te spreken, het vraagt van de ander geduld om met aandacht te luisteren en door te vragen, en het vraagt een ma...

Lees Meer
  632 Hits

Bespreken: je serieus genomen voelen, begripvol zijn

De overgang van de uitspreekfase naar de bespreekfase is geen harde lijn, maar meer een stippellijn met mogelijk ook overlap. Kort samenvatten wat er ...

Lees Meer
  637 Hits

Afspreken: je verbonden voelen, begaan zijn

De overgang van de bespreekfase naar de afspreekfase is geen harde lijn maar meer een stippellijn met mogelijk ook overlap. Kort samenvatten wat er is...

Lees Meer
  648 Hits

Aanspreken: je gewaardeerd voelen, eerlijk zijn

Het vraagt dezelfde moed als bij het uitspreken om (als eerste) de ander aan te spreken, en het vraagt van de ander een open en lerende houding om met...

Lees Meer
  621 Hits

Ontwikkelvermogen uitgelegd

Het ontwikkelvermogen (O.V.) bestaat uit vier elementen die van invloed zijn op de mate waarin je gebruik maakt van je ontwikkelvermogen en de po...

Lees Meer
Getagged in:
  478 Hits

Natuurlijk rollen

Een andere kijk op 'energie'

Lees Meer
  294 Hits

De slakkendans van Slow

Lees Meer
  353 Hits

Het andere functioneringsgesprek

In het andere functioneringsgesprek staat de persoonlijke- en professionele groei centraal.

Lees Meer
  302 Hits

Beïnvloeden en beïnvloed worden - Slow model

Het beïnvloeden en beïnvloed worden is een modelmatige manier, een perspectief, om vanuit interactie naar beïnvloeding te kijken. Het is niet de waarh...

Lees Meer
  468 Hits

Hoe radar leidinggevenden in hun kracht zet

RADAR, een zorgorganisatie in Maastricht, heeft geïnvesteerd in teamvorming van de afdelingshoofden na de clustervorming. Het bleek dat de leidinggeve...

Lees Meer
  324 Hits

Interview Hans Heijnen voor Lazzo Zorg

Een interventie. Wat betekent dat?

Een interventie. Dat klinkt erger dan het is. Sterker nog: een interventie is iets positiefs. 

Lees Meer
  389 Hits